Ivo Frélich

Master's thesis

Analýza závislostí mezi zahraničním obchodem a makroekonomickými agregáty v podmínkách české ekonomiky

Analysis of relations between foreign trade and macroeconomic aggregates in the Czech Republic
Abstract:
Práce analyzuje zahraničně obchodní vývoj v České republice po roce 1989, resp. 1993 do současnosti v makroekonomických souvislostech. Sleduje vývoj vybraných agregovaných veličin z časového hlediska (funkční otevřenost ekonomiky, dynamika zahraničního obchodu, teritoriální struktura, komoditní struktura, vnější rovnováha, struktura platební bilance, zahraniční zadluženost, směnné relace, reálný efektivní …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2007
  • Supervisor: Božena Štěňhová
  • Reader: Jiřina Korandová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/1990