Bc. Petra Murínová

Diplomová práce

Optimalizace daňového zatížení evropské společnosti přesunem sídla do jiné země EU

Optimization the Tax Burden of Societas Europaea Transferring the Registered Office to Another EU Country
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zjištění daňového zatížení evropské společnosti se sídlem v České republice a následná optimalizace daňového zatížení přesunem sídla do vybrané země EU. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti daní, a je zde popsán daňový systém v České republice. Následně je popsán proces harmonizace daní a možnosti optimalizace daňové povinnosti. V závěru teoretické …více
Abstract:
The major objective of this thesis is to find out tax burden of Societas Europaea based in the Czech Republic and also the optimization of tax burden by moving the headquarters to another EU country. The aim of theoretical part is to define basic tax terms and system of taxation in Czech Republic. At the end of this part there is a definition of Societas Europaea, how to start a company, moving the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zveřejnit od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Kuderová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Murínová, Petra. Optimalizace daňového zatížení evropské společnosti přesunem sídla do jiné země EU. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe