Bc. Zuzana Lakoštíková

Diplomová práce

Single muži: životné príbehy a vzťahové témy pohľadom CCRT - LU

Single men: life stories and relationship themes using CCRT - LU method
Abstract:
Presented thesis provides closer view on life experiences of men, who do not have romantic partners. Our sample consisted of 8 single men with average age m= 33,5 (s=5,93) , who did not have a romantic relationship within few years. In comparing group were 6 men in relationship with average age m= 29,67 (s=1,97). Through narrative interviews we focused on unique themes and events, which occur in lives …více
Abstract:
Práca je bližším pohľadom na životnú skúsenosť mužov s absenciou partnerského vzťahu. Skúmanú skupinu tvorilo 8 single mužov s priemerným vekom m= 33,5 (s= 5,93), ktorí už dlhšiu dobu nemali partnerský vzťah. Kontrastnú vzorku vytvorilo 6 mužov vo vzťahu s priemerným vekom m= 29,67 (s= 1,97). Prostredníctvom naratívnych rozhovorov sme hľadali špecifické témy a udalosti, ktoré sa v živote single mužov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  • Oponent: Mgr. Matúš Bieščad, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií