Bc. Jana Fučíková

Master's thesis

Psychická a fyzická hygiena učitelů a žáků na ZŠ

Mental and physical hygiene of teachers and pupils on elementary schools
Abstract:
Diplomová práce pojednává celkově o hygieně. Zaměřuje se jak na hygienu psychickou, tak na hygienu fyzickou. Postupně čtenáře seznamuje s důležitostí dodržování základních hygienických návyků, které vedou k upevnění psychického i fyzického zdraví. Praktická část pak čtenáře seznámí s možností, jak takovéto téma vyučovat v hodinách výchovy ke zdraví na druhém stupni ZŠ.
Abstract:
This dissertation is a general overview of hygiene. It covers hygiene both of mind and of body. It informs the readers of good basic hygiene, which results in improved physical and mental health. The practical part teaches about maintaining hygienic practices at primary schools, as well as suggestions on how to teach this subject in health education classes at the later stages of primary education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2010
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Gajdošová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education