Bc. Milan Paták

Bakalářská práce

Nezisková organizace v mediálním a vzdělávacím kontextu

A non-profit organisation in media and educational context
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá přístupem vybrané skupiny seniorů k současným médiím. Dokládá existenci neziskové organizace, která se zaměřuje právě na vzdělávání této věkové skupiny. V teoretické části práce řeší důležitost mediálního vzdělávání, poukazuje na manipulativní prvky dnešní doby, popisuje vývoj médií, dále vznik, funkce a principy neziskových organizací, jejich postavení na trhu, možnosti …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the approach of a selected group of seniors to contemporary media. It confirms the existence of a non-profit organisation that specializes on the education of this group. The theoretical part deals with the importance of media education, points out the manipulative elements that people often have to face, describes the development of media, the start, functioning and principles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní