Bc. Michaela Šoustarová

Bachelor's thesis

Konkurence mezi různými typy poskytovatelů při poskytování veřejných služeb

Competition between Various Types of Public Services Providers
Abstract:
Cílem bakalářské práce „Konkurence mezi různými typy poskytovatelů při poskytování veřejných služeb“ je zmapování konkurence na trhu brněnských mateřských škol. První tři kapitoly práce se zabývají teoretickým rámcem veřejného sektoru a veřejných služeb, konkurence a následně také vzdělávacího systému v České republice, zejména předškolních institucí. Ve čtvrté kapitole jsou analyzovány jednotlivé …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis “Competition between Various Types of Public Services Providers” is to map out the competition in the Brno kindergarten service sector. The first three chapters concentrate on the theoretical part of the public sector and public services, the competition and furthermore the educational system in the Czech Republic (especially in preschool institutions). The fourth chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies