Bc. Zuzana Horáková

Diplomová práce

Změna objemové hmotnosti půdy daná pravidelnou aplikací kompostu

Change in soil density by regular application of compost
Anotace:
Hlavním cílem bylo porovnat vliv kompostu na infiltraci vody a kvalitu perkolátu u půd s odlišnou objemovou hmotností. Neporušené půdní vzorky byly odebrány z lokality dlouhodobého polního pokusu lokalizovaného v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně Březová nad Svitavou. Tato lokalita je významná, protože se zde nachází zdroj pitné vody pro Brno a řadu obcí v Jihomoravském kraji. Odebrané půdní …více
Abstract:
The main objective was to compare the effect of compost on water infiltration and percolate quality in soils with different density. The undisturbed soil samples were taken from the locality of water protection area near Březová nad Svitavou. This source of drinking water is of supraregional extraordinary importance as a source of drinking water for the Brno agglomeration and a number of municipalities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Záhora, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta