Adéla Chmelíková

Bakalářská práce

Porovnání výsledků krátké a dlouhé verze testové baterie Bruininks-Oseretsky, 2. verze u dětí školního věku

Comparison of the short and long version of the Bruininks-Oseretsky test battery, 2nd version for school age Children
Anotace:
Účelem této bakalářské práce je porovnání výsledků krátké a dlouhé verze testové baterie Bruininks-Oseretsky, 2. verze u vybrané skupiny dětí školního věku. Tato testová baterie o 53 položkách testuje psychomotorický vývoj dětí ve věku od 4 do 14 let. Kromě celkové motorické kompetence hodnotí zvlášť jemnou a hrubou motoriku a dále 8 samostatných podkategorií. Baterie dosahuje velmi vysoké reliability …více
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to compare the results of short and long version of test battery Bruininks-Oseretsky, 2nd version of selected groups of school age children. This test baterry consisting of 53 test items tests psychomotor development of chidlren from age of 4 to 14 years. It evaluates total motor competence and separately both fine and gross motor skills and their 8 subcategories …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chmelíková, Adéla. Porovnání výsledků krátké a dlouhé verze testové baterie Bruininks-Oseretsky, 2. verze u dětí školního věku. Liberec, 2020. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická