Bc. Andrea Šimková

Bakalářská práce

Dopady zrušení regulačních poplatků ve FN Brno

Impact of cancellation of regulatory fees in The University Hospital Brno
Anotace:
Práce je zaměřena na posouzení finančních a provozních dopadů vybrané organizace po zrušení výběrů regulačních poplatků na základě analýzy pohledávek a výnosů, analýzy časových řad a dotazování. Některá z dat, získaných z informačního systému a účetních výkazů organizace, byla vzájemně posouzena s informacemi z dotazníkového šetření. Výsledky slouží klíčovým pracovníkům organizace k hlubšímu náhledu …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the assessment of the financial and operational impacts in the selected organization after the cancellation of regulatory fees based on the analysis of receivables and revenues, time series analysis and the questionnaire. Some of the data obtained from the information system and the financial statements of the organization were assessed with information from the survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Róbert Czékus, MHA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting