Mgr. Tomáš Vrba

Bakalářská práce

Kritika křesťanské morálky u Friedricha Nietzscheho

Criticism of Christian morality by Friedrich Nietzsche
Anotace:
Bakalářská práce Kritika křesťanské morálky u Friedricha Nietzscheho přibližuje problematiku interpretace myšlenek Friedricha Nietzscheho v kontextu jeho kritického pohledu na soudobou křesťanskou morálku a lidskou morálku jako takovou. Jednotlivé části práce jsou věnovány osobnosti Friedricha Nietzscheho, jeho výkladu morální problematiky a jeho představě o možném překonání křesťanské morálky. Závěr …více
Abstract:
The bachelor thesis Criticism of Christian morality by Friedrich brings near issues of interpretation ideas in context of his critical perspective on Contemporary Christian morality and human morality as such. Parts of publication are devoted to him, to his interpretation of the moral issues and his idea of the potential overcoming Christian morality. Conclusion of work summarizes individual knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
  • Oponent: PhDr. Erika Vonková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy