Bc. Klára Nováková

Bakalářská práce

Problémový uživatel v sociální službě osobní asistence

A problem user in personal assistance social service
Anotace:
Bakalářská práce ,,Problémový uživatel v sociální službě osobní asistence" se zaměřuje na téma osobní asistence. Je rozdělena do dvou částí, přičemž v první části jsou definovány pojmy osobní asistence, osobní asistent a uživatel, aj. z pohledu různých autorů. Práce se soustřeďuje zejména na charakteristiky problémového uživatele. V druhé části je vyhodnoceno dotazníkové šetření, které se zaměřuje …více
Abstract:
The bachelor thesis " A problem user in personal assistance social service" focuses on the theme personal asistence. It continuous of two parts. In the first part there are defined personal assistance, personal assistant and client in the view of different authors.It focuses on client with problematical characteristics in the view of different authors and respondents in the research.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika