Ing. Hana Švábová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Sociální opora a spirituální distres v sociální práci s klienty s psychickým onemocněním

Anotace:
Absolventská práce se zabývá sociální oporou a spirituálním distresem v sociální práci s osobami s psychickým onemocněním. Cílem této práce je představit a zhodnotit v jaké podobě jsou oba koncepty diskutovány u osob s psychickým onemocněním v současném českém diskurzu sociální práce. Oba pojmy jsou předmětem řady soudobých studií, jimiž je jejich vliv na prožívání a zdraví jedince prokázán. Poznatky …více
Abstract:
The graduate thesis deals with a social support and spiritual distress in social work with people with mental illness. The aim of this thesis is to present and evaluate in what form both concepts are discussed in case of people with mental illness in the contemporary Czech social work discourse. Both concepts are the subject of a number of contemporary studies that demonstrate their influence on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: ThLic. Jakub Doležel, Th.D.
  • Oponent: ThLic. Michal Umlauf

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc