Hana Partynglová

Master's thesis

Značky kvality potravin

Brand of qulity for food
Anotácia:
Cílem práce je definovat pojmy kvalita potravin a značka kvality. Přinést přehled současného stavu nejdůležitějších a nejznámějších značek kvality u potravin na trhu České republiky. Zmapovat názor na kvalitu potravin a vnímání značek kvality u potravin mezi českými spotřebiteli prostřednictvím dotazníku. Navrhnout doporučení spotřebitelům a výrobcům. Výsledky ukázaly, že nejdůležitějším faktorem při …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to define the concepts of food quality and brand quality. The thesis provides an overview of the current status of the most important and famous quality brands in the food market in the Czech Republic. The thesis maps about the quality of food and the perception of quality brands for food among czech consumers via a questionnaire. Write recommendation for consumers and producers …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedúci: Ondřej Hykš
  • Oponent: Helena Kořánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41521