Bc. Lukáš Vojvodík

Bakalářská práce

Morální aspekt zisku u Aristotela v Etice Nikomachově a Politice

Aristotle's Moral Aspect of Profit in Nicomachean Ethics and Politics
Anotace:
Tato práce vznikla na základě Aristotelových spisů Etika Nikomachova, Politika a komentářů či knih, které se těmto dvěma spisům věnují. Je zaměřena na Aristotelovo pojetí zisku s důrazem na problematiku morálky. V jednotlivých krocích se snaží ukázat pojetí hospodářského života, morálky a zisku u Aristotelových předchůdců Hesioda, Xenofona a Platona. Hlavní část se věnuje Aristotelově koncepci morálky …více
Abstract:
This work is based on the writings of Aristotle's Nicomachean Ethics, Politics and commentaries or books that are devoted to these two writings. It focuses on Aristotle's concept of profit with emphasis on the issue of morality. At each step,I try to show the concept of economic life, morality and profit by Aristotle's predecessors Hesiod, Xenophon and Plato. The main part is devoted to Aristotle's …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Filip Grygar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vojvodík, Lukáš. Morální aspekt zisku u Aristotela v Etice Nikomachově a Politice. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie

Práce na příbuzné téma