Světlana Holešinská

Bachelor's thesis

Statistické modelování a vyhodnocení ekonomických ukazatelů a činnosti organizace

Statistical modeling and evaluation of economical indicators and working of organization
Abstract:
Práce je zaměřena na posouzení stávající finanční situace vybrané společnosti a podání návrhů na její zlepšení. Teoretická část popisuje metody finanční analýzy, zkoumané ekonomické ukazatele a statistické metody popisu časových řad. Analytická část se zabývá finanční a statistickou analýzou ekonomických ukazatelů. V závěru práce jsou podány návrhy na zlepšení finanční situace analyzovaného podniku …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused on assessing the current financial situation of the selected company and submission of proposals for its improvement. The theoretical part of the thesis describes the methods of financial analysis, the examined economic indicators and the statistical methods of describing the time series. The practical part deals with financial and statistic analysis of economic indicators …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 8. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
  • Reader: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting