Bc. Pavla Kostelecká

Bakalářská práce

Nakládání s nemovitým majetkem územních samosprávných celků

Disposing of Real Estate of Local Self-Government Units
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vybrané aspekty nakládání s nemovitým majetkem obcí a krajů. S převážnou částí nemovitého majetku územních samosprávných celků hospodaří jimi zřízené příspěvkové organizace formou institutu správy. Struktura majetku ne vždy odpovídá aktuálním potřebám obcí a krajů, a proto územní samosprávné celky mohou do svého vlastnictví nemovité věci nabývat a při hospodaření …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis concentrates on selected aspects related to the treatment of real estate by municipalities and regions. The majority of real estate of territorial self-government units is managed by contributory organisations established by these units in the form of an administrative institute. The structure of property does not always correspond to the actual needs of municipalities and regions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta