Bc. Nikola KOŘÍNKOVÁ

Diplomová práce

ARF family in barley and their role in crown-root initiation and development

ARF family in barley and their role in crown-root initiation and development
Abstract:
AUXIN RESPONSE FACTORs (ARFs) represent a large family of transcription factors, that function as either activators or repressors of the early auxin-responsive genes. As a part of the auxin signaling pathway, ARFs regulate many developmental processes in plants. The role of ARFs in the process of crown-root initiation and development in barley was studied. In this work, 21 ARF proteins were identified …více
Abstract:
AUXIN RESPONSE FACTOR (ARF) proteiny představují velkou rodinu transkripčních faktorů, jejichž funkcí je aktivace nebo represe genů primární odpovědi na auxin. ARF jako součást auxinové signální dráhy regulují mnoho vývojových procesů rostlin. Byla studována role ARF proteinů v procesu zakládání a vývoje nodálních kořenů v ječmenu. V této práci bylo identifikováno 21 ARF proteinů v ječmenu, z nichž …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Véronique Hélene Bergougnoux-fojtik, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŘÍNKOVÁ, Nikola. ARF family in barley and their role in crown-root initiation and development. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta