Mgr. Denisa Dujsíková

Diplomová práce

Hypogeum Via Latina

The Hypogeum of Via Latina
Abstract:
Hypogeum Via Latina, dated to IV. century, contains fourteen rooms, which are covered with frescoes with Christian and pagan themes. The diploma thesis deals with the owners of hypogeum who probably had the higher social status. According to the painting of the first two phases of the excavation, the owners were Christians. In the later phases, according to the pagan painting, their faith has changed …více
Abstract:
Hypogeum Via Latina datované do IV. storočia, obsahuje štrnásť siení, ktoré sú pokryté freskami s kresťanskou a pohanskou tématikou. Diplomová práca pojednáva o vlastníkoch hypogea, ktorí pravdepodobne pochádzali z vyššej spoločenskej vrstvy. Podľa maliarskej výzdoby prvých dvoch fáz hĺbenia, boli majitelia pravdepodobne kresťania. V neskorších fázach sa podľa výskytu pohanských malieb ich viera zmenila …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Ivan Foletti, MA
  • Oponent: M.A. Alžběta Filipová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění

Práce na příbuzné téma