Jitka ULMANOVÁ

Bakalářská práce

Fridrich Wilhelm Nietzsche - Kritika náboženství a křesťanství

Friedrich Wilhelm Nietzsche - Criticism of religion and Christianity
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá kritikou náboženství a křesťanství Friedricha Wilhelma Nietzscheho. Na začátku práce se zabývám tímto tématem více obecněji a v průběhu práce se za pomoci vysvětlení pojmů, křeťanství, náboženství, víry a morálky postupně pokouším o konkrétnější přiblížení problematiky. Prostudováním Niezscheho děl i děl autorů, kteří se jeho tvorbou zabývali, jsem se pokusila o ucelený pohled …více
Abstract:
This thesis deals with the criticism of religion and Christianity, Friedrich Wilhelm Nietzsche. At the beginning of work I deal with this issue more generally and in the course of work with the help of an explanation of terms, cristianity, religion, faith and morals gradually try to zoom in on specific issues. Niezscheho study of works and works of authors who dealt with his work, I tried a holistic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011
Zveřejnit od: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Stanislav Stark, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ULMANOVÁ, Jitka. Fridrich Wilhelm Nietzsche - Kritika náboženství a křesťanství. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika