Pavlína Fricová

Master's thesis

Business model projektu Holky na kole

Business model of the project Holky na kole
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku business modelu, jeho návrh a validaci. Jejím cílem je učinit strategická rozhodnutí v rámci modelu Business Model Canvas pro reálný projekt Holky na kole. Diplomová práce je přínosem jak pro jednatelky společnosti Holky na kole, s.r.o., tak i pro začínající podnikatele, kteří řeší stejný problém a snaží se uspět na netradičním …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on the issue of business model, its design and validation. The aim of the diploma thesis is to make strategic decisions within the Business Model Canvas for the project Holky na kole. The diploma thesis is mainly a benefit for executives of the company Holky na kole, s.r.o. as well as for start-up entrepreneurs who solve the same problem and try to succeed in an unconventional …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 11. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2021
  • Supervisor: Michal Andera
  • Reader: Marek Hrečka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83872

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / Management