Bc. Michal Novák

Bakalářská práce

Potenciál heterogenních katalytických procesů při zpracování glycerolu

The potencial of hetrogeneous catalytics processes in the processing of glycerol
Anotace:
Bakalářská práce je věnována možnostem zpracování glycerolu vzniklého převážně z výroby bionafty. Úvod práce popisuje chemické a fyzikální vlastnosti glycerolu a jeho současné průmyslové využití. Dále jsou uvedeny jednotlivé procesy, při kterých glycerol vzniká. Hlavní část práce je zaměřena na procesy, při kterých lze glycerol zpracovat na hodnotnější suroviny za využití heterogenních katalyzátorů
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the processing of glycerol generated mainly from the production of biodiesel. Firstly, there are described the chemical and physical properties of the glycerol and its current industrial use. Secondly, processes in which the glycerol is formed. Main attention is focused on the description of heterogeneous catalysed processes in which glycerol can be converted into the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novák, Michal. Potenciál heterogenních katalytických procesů při zpracování glycerolu . Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.