Beata Fischerová

Bakalářská práce

Investice do školství ve městě

Investments in Education in the Town
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit financování investičních projektů a financování investic do škol v městě Šumperku. Teoretická část bakalářské práce se zabývá principy hospodaření obcí. Definuje orgány obce a působnost obce, rozpočet, rozpočtový výhled a příjmy rozpočtu obcí a způsobem financování školství v působnosti obcí. Zabývá se počtem, strukturou, naplněností a kapacitou mateřských a základních …více
Abstract:
The goal of this thesis is to evaluate the financing of capital projects and investments to schools in Šumperk. The theoretical part of the thesis summarizes the principles of municipality financial management. It defines the municipal authorities and their competences, the budget, budget perspectives, budget income and financing of municipal educational systém. It also describes the structure, capacity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Petr Tománek
  • Oponent: Eva Mičkechová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa