Bc. Marek Drobný

Bakalářská práce

Las utopías baumanianas en la obra Demetrius o la caducidad de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio

The baumanian utopias in the play Demetrius o la caducidad by Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio
Abstract:
The present work deals with the comparison of utopia of the protagonist of the play “Demetrius o la caducidad” by Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio with the utopias described by polish sociologist and philosopher Zygmunt Bauman. The target of this work was to proove, that the utopia followed by Demetrius corresponds with the utopia of postmodern man described by Bauman, and to understand the …více
Abstract:
Předložená práce se zabývá srovnáním utopie protagosnisty hry “Demetrius o la caducidad” Luise Enrique Gutiérrez Ortiz Monasteria s utopiemi, které popisuje polský sociolog a filozof Zygmunt Bauman. Cílem práce bylo dokázat, že utopie, ke které směřuje Demetrius, protagonista hry, se shoduje s utopií postmoderního člověka, kterou popisuje Bauman a pochopit pohnutky, které ho motivují jednat, tak jak …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělský jazyk a literatura