Ing. Taťjana Andrejevna Krotká

Diplomová práce

Investice rizikového kapitálu v národních ekonomikách Ruské federace, USA a zemích západní Evropy

Venture capital investments in the national economies of the Russian Federation, the United States and countries of Western Europe
Anotace:
Tato práce se věnuje investicím rizikového a rozvojového (venture) kapitálu. Seznamuje čtenáře se základními pojmy a principy z této oblasti. Dále se věnuje historii investic venture kapitálu v USA, Evropské unii a Ruské federaci. Porovnává stav a způsob investic rizikového a rozvojového kapitálu v těchto zemích na základě aktuálních ukazatelů a zdůvodňuje zjištěné rozdíly. Věnuje se rovněž vlivům …více
Abstract:
This work focuses on investments of venture capital. It introduces the reader to the basic concepts and principles of this subject. It also discusses the history of venture capital investment in the United States, the European Union and the Russian Federation. It also compared the status and type of venture capital investments in these countries based on current measures and justifies observed differences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní