Bc. Kamil Dominik Slapnička

Diplomová práce

Rozvoj vzdělávání záchranářů Ústeckého kraje

The development of education rescuers in the region of Ústecký kraj
Anotace:
Tato diplomová práce rozvíjí téma mé práce bakalářské, která byla zpracována pod názvem "Vzdělávání zaměstnanců Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje". Teoreticko-metodologická část diplomové práce analyzuje systém řízení zdravotnictví České republiky, Integrovaný záchranný systém a obecně popisuje problematiku andragogiky jako aplikované vědy, zabývající se problematikou výchovy a vzdělávání …více
Abstract:
The thesis is developing my bachelor thesis, which was targeted at eployee education of the Integrated emergency system in the Ústí region. A theoretical and methodological part of the thesis analyses a management system of health care in the Czech Republic, Integrated emergency system and generally describes the issue of andragogy as a science focuses on training and education of adults. The aplication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Milada Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní