Bc. Kamil Dominik Slapnička

Master's thesis

Rozvoj vzdělávání záchranářů Ústeckého kraje

The development of education rescuers in the region of Ústecký kraj
Abstract:
Tato diplomová práce rozvíjí téma mé práce bakalářské, která byla zpracována pod názvem "Vzdělávání zaměstnanců Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje". Teoreticko-metodologická část diplomové práce analyzuje systém řízení zdravotnictví České republiky, Integrovaný záchranný systém a obecně popisuje problematiku andragogiky jako aplikované vědy, zabývající se problematikou výchovy a vzdělávání …more
Abstract:
The thesis is developing my bachelor thesis, which was targeted at eployee education of the Integrated emergency system in the Ústí region. A theoretical and methodological part of the thesis analyses a management system of health care in the Czech Republic, Integrated emergency system and generally describes the issue of andragogy as a science focuses on training and education of adults. The aplication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2011
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: Ing. Milada Petrová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní