Bc. Radek Šikola

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firem

Corporate Social Responsibility
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konceptem CSR. Hlubší poznání tohoto konceptu může napomoci při řešení základního problému, kterým je otázka společenské odpovědnosti ve vybrané firmě Subterra a.s., zejména pak míra propracovanosti systému řízení v rámci všech oblastí společenské odpovědnosti, tedy ekonomického, sociálního a environmentálního pilíře CSR a efektivita komunikace v této oblasti. Smyslem práce …více
Abstract:
This thesis concerns the concept of CSR. Deeper understanding of this concept can help in solving the basic issue, which is the Corporate Social Responsibility in the selected company Subterra, particularly the degree of sophistication of management systems in all areas of Corporate Social Responsibility, particularly economic, social and environmental pillars of CSR and the effectiveness of communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní