Bc. Martina Langová

Diplomová práce

Postoje a hodnoty mladých lidí při řešení otázky rovnováhy mezi prací a soukromým životem

The attitudes and values of young people in addressing the balance between work and private life
Anotace:
Tato diplomová práce se primárně zabývá hodnotovými preferencemi a postoji mládeže, a to ve smyslu jejich náhledu na pracovní a osobní život. Teoretická část obsahuje témata jako současný životní styl a společnost naší doby, ze které často vycházejí právě i názory dnešní mládeže a také možnosti sladění práce a soukromí. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum, prováděný formou focus groups a následuje …více
Abstract:
This diploma thesis primarily deals with the value preferences and attitudes of young people, mainly their view of their working and private lives. The theoretical part includes topics such as the current lifestyle and society of our time, on which young people often base their views of society and also the possibilities to harmonize work and a private life. The practical part includes a qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Marie Koubová
  • Oponent: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace