Theses 

Výkaz o peněžních tocích ve společnosti poskytující služby v oblasti vzdělávání – Buchalova Radka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku

Buchalova Radka

Bakalářská práce

Výkaz o peněžních tocích ve společnosti poskytující služby v oblasti vzdělávání

Anotace: Obsahem bakalářské práce „Výkaz o peněžních tocích ve společnosti poskytující služby v oblasti vzdělávání“ je ucelený pohled na problematiku sestavení přehledu o peněžních tocích v souladu s českou účetní legislativou. Těžiště bakalářské práce je položeno do dvou hlavních částí. První, teoretická část, je zaměřena na vymezení základních pojmů, metodiky a přístupů vycházejících z platného právního rámce. Předmětem druhé části je praktická aplikace těchto teoretických poznatků. V rámci praktické části je sestaven přehled o peněžních tocích vybrané účetní jednotky a provedena analýza jednotlivých položek, které peněžní toky, ovlivňovaly. Závěr práce obsahuje shrnutí a vyhodnocení zjištěných výsledků.

Abstract: The graduation theses „Statement of cash flows of a tuition company“ consist of an overall view how to prepare a statement of cash flows in accordance with Czech GAAP. The theses are split into two main parts. The theoretical firs part focuses on definition of key terms, methodology and on principles based on a current legal framework. The objective of the second part is a practical application of these principles including a statement of cash flows of a particular organization as well as an analysis of individual items that influenced the cash flows and the financial position of the organization. The final conclusion summarizes and evaluates the findings.

Klíčová slova: Peněžní toky, nepeněžní operace, výnosy, náklady, výsledek hospodaření, účetní výkazy. Cash flows, non-cash-transactions, revenues, costs, profit and loss, financial statements.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Bakalářská práce Radka BUCHALOVÁ Bakalářská práce Radka BUCHALOVÁ
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta bakalářské práce Posudek oponenta bakalářské práce

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 23:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz