Bc. Barbora Prokopová

Bakalářská práce

Využití systémů CRM v komunikaci se zákazníky

Use of the CRM system in communication with customers
Anotace:
Tato práce se zabývá využitím systémů CRM v komunikaci se zákazníky. V práci jsou vysvětlené základní pojmy týkající se řízení vztahů se zákazníky. CRM souvisí s marketingem. Díky správné marketingové strategii jsme schopní rozdělit trh na segmenty. V těchto segmentech se snažíme o získání klíčových zákazníků. Hlavním tématem jsou systémy CRM. Při zavedení systému CRM do podniku je velmi důležité sestavit …více
Abstract:
The thesis deals with the use of the CRM system in customer communication. Basic concepts relating to the customer relationship management are explained there. CRM is associated with marketing. We can divide the market into segments with a correct marketing strategy. We are trying to obtain key customers in these segments. The main theme are CRM systems. When introducing CRM to the company, it is very …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2011
  • Vedoucí: Ing. Viktor Janouch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Prokopová, Barbora. Využití systémů CRM v komunikaci se zákazníky. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků