Vladimíra KRÝZOVÁ

Bakalářská práce

Vývoj nemocenských dávek v ČR od roku 1993 a dopad změn na zaměstnance a zaměstnavatele

Development of sickness benefit system in Czech Republic from 1993 and impact of changes on employee and employer.
Anotace:
Má bakalářská práce se zabývá stručnou historií nemocenských dávek, vývojem nemocenských dávek od roku 1993, změnami prováděnými v systému výpočtu dávek do roku 2009 , dopadem těchto změn na čerpání dávek zaměstnanci a případným dopadem změn na zaměstnavatele.
Abstract:
My thesis deals with a brief history of sicknes benefits, sickness benefits development since 1993, amendments made to the system of calculating benefits to the 2009, the impact of these changes for employees drawing benefits and potential impact of changes on employers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011
Identifikátor: 17072

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jana ŠIMEČKOVÁ

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÝZOVÁ, Vladimíra. Vývoj nemocenských dávek v ČR od roku 1993 a dopad změn na zaměstnance a zaměstnavatele. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 6u5ko8 6u5ko8/2
30. 3. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
30. 3. 2011
Bulanova, L.
31. 3. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.