Ing. Marek Kameništiak

Diplomová práce

Korelace mezi vývojem hlavních indexů na burzách v EU, v USA a v Číně

Correlation between mail indexes on the stock exchanges in EU, USA and China
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vývojem a vzájemnou korelací vybraných burzovních indexů USA, Evropy a Číny. Podkladem k samotné korelaci využívá indexy, které je možno považovat za měřítko tržní situace. Část práce analyzuje makroekonomické rozdíly, následuje komparace jednotlivých trhů a indexů včetně způsobu výpočtu. Poslední část je zaměřená na kalkulaci korelace a její interpretaci.
Abstract:
The diploma thesis deals with development and cross-correlation between stock exchange indexes in USA, Europe and China. A base for cross-correlation are indexes which could be taken as a market benchmark. First part analyzes macroeconomist differences followed by comparation of markets and indexes including method of calculation. The last part is focused on cross-correlation calculation and its presentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní