Bc. Lada Pavlíková

Diplomová práce

Posouzení akomodačně vergenčního systému v závislosti na typu refrakční vady

Assessment of accommodative vergence system depending on refractive error type
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Posouzení akomodačně vergenční systému v závislosti na typu refrakční vady“ je rozdělena na dvě části – teoretickou a výzkumnou. Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly, první je zaměřena na anatomii vybraných očních struktur tvořících akomodačně vergenční systém. Ve druhé kapitole jsou rozebrané refrakční vady, konkrétně myopie, hypermetropie a astigmatismus. Třetí kapitola …více
Abstract:
The thesis entitled "Assessment of accommodative vergence system depending on the type of refractive error" is divided into theoretical part and research. The theoretical part consists of four chapters, the first one is focused on the anatomy of selected ophthalmic structures forming the accommodative vergence system. In the second chapter are analyzed refractive errors, namely myopia, hypermetropia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Simona Bramborová, DiS.
  • Oponent: Mgr. Dana Trávníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta