Bc. Martin Müller

Bakalářská práce

Negativní dopady marketingu pohledem marketérů

Negative Consequences of Marketing Communication from the View of the Marketing Proffesionals
Anotace:
Bakalářská práce popisuje negativní dopady marketingu, přičemž se zabývá také negativními dopady vybraných marketingových nástrojů. Teoretická část je věnována dnešnímu marketingu včetně definice, vymezení jeho klíčových koncepcí a náhledu mezi současné marketingové cíle. Práce dále popisuje vztah mezi marketingem a komunikací. Z toho důvodu se zaměřuje na marketingové mixy, mix komunikační a zmiňuje …více
Abstract:
This bachelor thesis describes negative impacts of marketing and chosen marketing tools. The theoretical part of thesis presents different marketing strategies, including definition, demarcations of key concepts, and preview of current marketing goals. The thesis further describes relationship between marketing and communication. As indicated above, the theoretical part focuses on marketing mixes, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Martin Švehla

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace