Mgr. Jana Hurychová

Bakalářská práce

Mechanismy ovlivňující patogenitu entomopatogenních hlístic

Mechanisms influencing the pathogenity of entomopathogenic nematodes
Anotace:
Entomopatogenní hlístice rodu Steinernema a Heterorhabditis se symbiotickými bakteriemi rodu Xenorhabdus a Photorhabdus jsou obligatorní parazité hmyzu. Laboratorní experimenty a terénní testování ukazují, že entomopatogenní hlístice jsou efektivní v kontrole mnoha ekonomicky významných škůdců, jejichž vývojová stádia žijí v půdě. Infekční jedinci hlístic jsou schopní přežívat a pohybovat se volně …více
Abstract:
Entomopathogenic nematodes of the genus Steinernema and Heterorhabditis with their symbiotic bacteria of the genus Xenorhabdus and Photorhabdus, respectively, are obligate insect parasites. Laboratory experiments and field trials show that entomopathogenic nematodes are effective at controlling a variety of economically important pests that have soil-dwelling life stages. Nematodes infective juveniles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta