Radim Jeník

Bachelor's thesis

Netradiční spektrofotometrie s přístroji Vernier a mobilními telefony

Novel spectrophotometry with Vernier instruments and mobile phones
Abstract:
Práce se zabývá jednoduchými spektrofotometrickými experimenty (stanovení Fe2+) s levnými přístroji firmy Vernier, popř. mobilním telefonem, které jsou použitelné ve výuce chemie. Hlavní část práce představuje svépomocné zhotovení funkčního plamenového fotometru ze spektrofotometru Vernier SpectroVis Plus, optického kabelu a kahanu. Byl zvolen nejvhodnější zdroj plamene, optimalizováno uspořádání přístroje …more
Abstract:
This work deals with easy spectrophotometric experiments suitable for school (determination of Fe2+) with cheap instruments made by Vernier, Inc. or mobile phones. Main part is devoted to do-it-yourself assembly of flame photometer from Vernier SpectroVis Plus spectrophotometer, optical fibre and burner. The best flame source was selected, instrument was optimized, and limit of quantification for alkali …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 7. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Martin Slavík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jeník, Radim. Netradiční spektrofotometrie s přístroji Vernier a mobilními telefony. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technical University of Liberec

Faculty of Science, Humanities and Education

Bachelor programme / field:
Chemistry / CH-MA