Bc. Pavla Hejlková

Diplomová práce

Bezpečnostní aspekty migrace

The Safety Aspects of Migration
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku migrace a je rozdělena do dvou částí. Teoretická část mapuje základní pojmy spojené s migrací, legislativu, příčiny a historický vývoj migrace. V praktické části práce je provedeno dotazníkové šetření, které se stalo východiskem pro sestavení seznamu rizik. Tato rizika jsou pomocí metody KARS, která je založená na souvztažnosti rizik, analyzována a zhodnocena …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the issue of migration and is divided into two parts. The theoretical part deals with basic concepts related to migration, legislation, causes and historical development of migration. In the practical part of the thesis there is a questionnaire survey done what became the basis for the list of risks. These risks are analyzed and evaluated by using KARS method, which is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Stanislav Zelinka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hejlková, Pavla. Bezpečnostní aspekty migrace. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management