Radim PEŠEK

Bakalářská práce

Řízení paralelního zapojení solárních kolektorů a komínového výměníku

A Control System for the Parallel Connection of Solar Collectors with a Chimney Exchanger
Anotace:
Tato práce se zabývá inovativním návrhem přidruženého komínového výměníku. Výměník je navázán na systém ohřevu teplé užitkové vody pomocí solárních kolektorů. V první části je zpracován stručný přehled solárních zařízení, slunečních vytápěcích systémů a řídících jednotek PLC. V praktické části práce je analýza stávajícího systému pro ohřev TUV a návrh inovativního řešení pro připojení komínového výměníku …více
Abstract:
The thesis deals with the innovative prototype of chimney heat exchanger. The exchanger is attached to the non-potable water heating system using solar collectors. In the first part an overview of solar devices as well as solar heat systems and PLC control units is provided. In the practical part of the thesis the currently used system for heating of non-potable water is analysed and innovative solution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2014
Zveřejnit od: 13. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bc. Pavel Vařacha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEŠEK, Radim. Řízení paralelního zapojení solárních kolektorů a komínového výměníku . Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe