Bc. Jiří Ketner

Diplomová práce

Webové rozhraní pro správu běhu a přístup k interaktivní aplikaci v cloudu

Web interface to control and access interactive application in cloud
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci pro automatizované spouštění a správu běhu frameworku Scipion v cloudu. Rozhraní přihlášeným uživatelům umožňuje plnou správu svých instancí Scipionu včetně možnosti nahlédnutí do logu virtuálního stroje. Rovněž uživateli dovoluje opakované spuštění cloudového deploymentu prostřednictvím historie. Důležitou funkcionalitu …více
Abstract:
The primary goal of the thesis is to design and implement web application for automatized launch and administration of the Scipion framework in cloud. Web interface enables logged-in users to completely manage their own Scipion instances including the possibility to view virtual machine log. Users can also reboot cloud deployment directly from history. An important feature is to view remote desktop …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Křenek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martin Kuba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky