Barbora Šůstková

Bakalářská práce

The Impact of World War II on Women in Great Britain

The Impact of World War II on Women in Great Britain
Abstract:
This bachelor's thesis analyses the impact that the Second World War had on the status of women in Great Britain. In the first part, the thesis focuses on events that had influenced the roles of British women before the Second World War. It summarises how they were perceived before the war started. The following three chapters examine areas of lives of British women that were affected the most by the …více
Abstract:
Tahle bakalářská práce se zabývá tím, jaký vliv měla druhá světová válka na postavení žen ve Velké Británii. V první části se zaměřuje na události, které ovlivnily role britských žen před druhou světovou válkou a tím shrnuje to, jak byly ženy vnímány před jejím začátkem. Následující tři kapitoly analyzují oblasti života britských žen, které byly válkou zasaženy nejvíce, jako práce v továrnách i v armádě …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Dr. phil. habil. Ewald Mengel

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šůstková, Barbora. The Impact of World War II on Women in Great Britain. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe