Bc. Ondřej DOBESCH

Master's thesis

Multitemporální analýza vývoje krajiny v katastrálním území Košařiska od poloviny 19. století

Multitemporal analysis of landscape development in Košařiska cadastral area from mid 19th century
Abstract:
Cílem diplomové práce je vyhodnotit změny krajinného pokryvu v katastrálním území Košařiska od poloviny 19. století a určit základní hybné síly těchto změn. Za tímto účelem byla s využitím programů ArcGIS, Excel, aj. zpracována zdrojová data - stabilní katastr z roku 1836, letecké snímky z let 1949, 1972, 1986, 1992 a ortofoto z roku 2014. První část práce se věnuje vymezení zájmové oblasti, její historii …more
Abstract:
The main objective of this thesis is to evaluate the landscape changes in the Košařiska cadastral area from mid 19. century and to determine the essential driving forces of these changes. By using of some programs (ArcGIS, Excel, etc.), the source data were processed - stable cadastre (1836), aerial imagery (1949,1972, 1986, 1992) and orthophoto (2014). The first part of the thesis deals with the localization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2018
  • Supervisor: RNDr. Monika Mulková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOBESCH, Ondřej. Multitemporální analýza vývoje krajiny v katastrálním území Košařiska od poloviny 19. století. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta