Albert Pazdera

Bakalářská práce

Kdo chytá v žitě?

Catcher In The Rye?
Anotace:
Divadelní adaptace románu J. D. Salingera Kdo chytá v žitě zpracovávající téma hledání sebe sama skrze protagonistu Holdena Caulfielda. Který se po vyhození ze školy vydává bezcílně do ulic New Yorku hledat něco. To něco. Něco opravdového. Něco, co by mělo smysl. Ale kde to hledat? A co to je?
Abstract:
Theatre adaptation of J. D. Salinger's novel Catcher In The Rye focusing on the theme of finding ourselves through the protagonist Holden Caulfield who's decided to aimlessly wander through the streets of New York after he was kicked of the school to find something... The something. Something real. Something with purpose. But where to find it? And what is it?
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2022
  • Vedoucí: MgA. Pavel Baďura, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Kamila Konývková Kostřicová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/b53k7/