Martin Rampa

Bakalářská práce

Analýza kriminality dětí a mladistvých s důrazem na její specifika

The analysis of children and juvenile delinquency with an emphasis on its specifics
Anotace:
Bakalářská práce nese téma „Analýza kriminality dětí a mladistvých s důrazem na jejich specifika“. Práce je rozdělena do dvou částí na teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje historickou stránku kriminality mládeže přes charakteristiku této kriminality, příčiny a podmínky kriminality, jejich faktory, které ovlivňují vývoj dítěte až po jednotlivé druhy kriminality nejčastěji páchanými dětmi …více
Abstract:
The bachelor thesis bears the theme "analysis of crime of children and youth with emphasis on their specifics". The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part describes the historical aspect of juvenile delinquency through the characteristics of this crime, the causes and conditions of crime, their factors that influence the development of the child up to individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Petr Juříček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech