Iva Honzková

Bakalářská práce

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek

Promotion of non-profit Organization Dotek using by Project Fashion show Dotek
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu neziskového sektoru, popis neziskové organizace Centrum zdravotní a sociální pomoci Dotek, o.p.s. ve Vizovicích a hlavním bodem analýzy je charitativní projekt Fashion show Dotek. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů z oblasti neziskového sektoru a specifikací projektového řízení. Praktická část analyzuje propagaci neziskové organizace Dotek, o.p.s. a charitativní …více
Abstract:
This bachelor work is target on an analyse of non-profit segment, description of non-profit organization Center of health and social help Dotek in Vizovice and the main point is ana-lyse of non-profit charity project Fashion show Dotek. The theoretical part is engaged in definition of ideas from non-profit segment and specification of project control. Practical part analyses promotion of non-profit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Marcela Göttlichová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Honzková, Iva. Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe