Iva Honzková

Bachelor's thesis

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek

Promotion of non-profit Organization Dotek using by Project Fashion show Dotek
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu neziskového sektoru, popis neziskové organizace Centrum zdravotní a sociální pomoci Dotek, o.p.s. ve Vizovicích a hlavním bodem analýzy je charitativní projekt Fashion show Dotek. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů z oblasti neziskového sektoru a specifikací projektového řízení. Praktická část analyzuje propagaci neziskové organizace Dotek, o.p.s. a charitativní …more
Abstract:
This bachelor work is target on an analyse of non-profit segment, description of non-profit organization Center of health and social help Dotek in Vizovice and the main point is ana-lyse of non-profit charity project Fashion show Dotek. The theoretical part is engaged in definition of ideas from non-profit segment and specification of project control. Practical part analyses promotion of non-profit …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014
Accessible from:: 25. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Marcela Göttlichová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Honzková, Iva. Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe