Bc. Pavla ANDRŠOVÁ

Diplomová práce

Baskický nacionalismus a identita současných Basků

Basque Nationalism and the Identity of Current Basques
Anotace:
Práce se věnuje tématu baskické etnické identity ve vztahu k jejím vybraným atributům, jako je baskický jazyk, území Baskicka a vztah k baskickému nacionalismu. Metodologie práce je založena na vlastním výzkumu, sběr dat probíhal metodou dotazníků s otevřenými otázkami, rozhovorů a zúčastněného pozorování. Práce předkládá závěr, že baskičtina je klíčovým atributem při konstrukci baskické etnické identity …více
Abstract:
The thesis is dedicated to the topis of the Basque ethnic identity in a relation to some of the attributes, such as the Basque language, Basque homeland, and Basque nationalism. The methodology is based on proper research, the collection of data relied on questionnaires with open questions, interviews, and participant observation. The main conclusions of the thesis argue that the crucial role of constructing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. František Bahenský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ANDRŠOVÁ, Pavla. Baskický nacionalismus a identita současných Basků. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie

Práce na příbuzné téma