Bc. Martin SKÁCELÍK

Diplomová práce

Management bolesti v přednemocniční péči

Pain management in pre-hospital care
Anotace:
Cílem této práce je zhodnocení možností analgetizace pacientů v přednemocniční neodkladné péči, a to konkrétně v podmínkách Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. Tento průzkum byl především zaměřen na nelékařské posádky. Předmětem průzkumu bylo hodnocení bolesti pacienta, možnosti analgetizace a zkušenosti s analgetizací v terénu. Dále byly vypracovány podklady pro doporučený postup …více
Abstract:
The aim of this work is to evaluate the possibilities of analgesization of patients in pre-hospital emergency care, specifically in the conditions of the Medical Rescue Service of the Moravian-Silesian Region. This survey was mainly focused on non-medical crews. The subject of the research was the evaluation of the patient's pain, the possibility of analgesization and experience with analgesization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKÁCELÍK, Martin. Management bolesti v přednemocniční péči. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta