Natálie FLIMELOVÁ

Bachelor's thesis

Politická propaganda komunistického režimu v období před rokem 1989

Political propaganda of the communism regime before 1989
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na působení a vývoj obsahu politické propagandy, vedené komunistickou stranou na území Československa. Práce se skládá z teoretické části, která vychází z odborné literatury, vztahující se k tématu. Teoretická část podrobně vysvětluje původ a význam slova "propaganda" a dále rozebírá historii jejího zkoumání a uplatňování. Jsou zde vysvětleny jednotlivé techniky, jež propaganda …viac
Abstract:
The bachelor work is focused on the effect and evolution of content of political propaganda, which was distributed by Communist party in Czechoslovakia. This work consists of the theoretical part which, due to the literature, describes the origin and meaning of the term "propaganda" and futher on, it describes the history of research in this category. It also describes how this term was used in history …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Petr Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FLIMELOVÁ, Natálie. Politická propaganda komunistického režimu v období před rokem 1989. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/