Jiří Vincenc

Bachelor's thesis

Ventilátorová pneumonie a její prevence

Ventilator pneumonia and it is prevention
Anotácia:
Tato bakalářská práce je věnována tématu ventilátorové pneumonie a její prevence. Práce vychází ze skrytého pozorování, které bylo prováděno v nemocnicích krajského typu, na oddělení jednotky intenzivní péče chirurgického oboru. Za zdroje byly zvoleny dané standardy či metodické pokyny pracoviště jednotky intenzivní péče chirurgického oboru. Teoretická část pojednává o definici ventilátorové pneumonie …viac
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to the topic of ventilator pneumonia and it is prevention. The work is based on hidden observation, which was implemented in a regional type of hospitals on the intensive care unit of the surgical field. For the source was chosen the standards or guidelines of the workplace intensive care unit of the surgical field. The theoretical part is about the definition of ventilator …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Jindra Holeková, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vincenc, Jiří. Ventilátorová pneumonie a její prevence. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií