Bc. Tomáš Tuska

Diplomová práce

Využití technologie WebAssembly pro výuku programování

The Use of WebAssembly Technology for Teaching Programming
Anotace:
Práca sa venuje opisu technológií WebAssembly, .NET, Blazor a Try .NET. Hlavným cieľom práce je zhodnotiť a demonštrovať možnosti využitia technológie Try .NET v rámci výuky .NET technológií ako je napríklad výuka jazyka C#. Tieto ciele boli naplnené v praktickej časti práce kde bola navrhnutá a vytvorená webová aplikácia na automatickú kontrolu testov vypracovaných študentami.
Abstract:
The work deals with the description of technologies as WebAssembly, .NET, Blazor and Try .NET. The main goal of this work is to evaluate and demonstrate the possibilities of using Try .NET technology in the process of teaching .NET technologies such as teaching C# programming language. These goals were fulfilled in the practical part of the work where a web application was designed and created for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Erik Král, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tuska, Tomáš. Využití technologie WebAssembly pro výuku programování. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe